Zastrzeżenia

Informacje wysyłane przez WKK Polska pocztą elektroniczną są przeznaczone wyłącznie dla adresata. Korzystanie z tych informacji przez inne osoby niż adresata jest zabronione. Upublicznianie, powielanie, rozpowszechnianie i / lub udostępnianie niniejszych informacji osobom trzecim jest zabronione. WKK Polska nie odpowiada za treść oraz właściwe, pełne i w odpowiednim czasie wysłane wiadomości email.

W stosunku do naszych warunków prawnych, promocji i umów, w tym dostaw towarów i usług WKK Polska, zastosowanie mają, z wyłączeniem innych warunków Warunki współpracy. Na wniosek są one wysyłane bezpłatnie.