Polityka prywatności

1.1 WKK przetworzy Państwa dane i zgromadzi je w jednej lub więcej baz danych. Bazy te są dostępne jedynie dla WKK i nie będą używane poza nią.

1.2 Celem przetwarzania danych firmowych jest wykonanie przez WKK zawartej z Państwem umowy, a także umożliwia skierowanie do Państwa indywidualnie dobranych promocji.

1.3 Przetwarzane dane firmowe, są to dane które podali Państwo na formularzu, podczas wypełniania zamówienia oferty lub uzyskania informacji.

1.4 Poprzez zawarcie umowy z WKK, w której mają zastosowanie niniejsze zapisy, udzielają Państwo WKK wyraźnej zgody na kierowanie do Państwa indywidualnie dobranych promocji.

1.5 Jeżeli nie życzą sobie Państwo, żeby za pośrednictwem lub w imieniu WKK kierowano do Państwa indywidualnie dobrane promocje, mogą Państwo pisemnie (za pośrednictwem faxu, listem lub pocztą elektroniczną) poinformować o tym fakcie WKK. WKK przestanie kierować do Państwa indywidualnie dobrane promocje. WKK niezwłocznie zaprzestanie przetwarzania Państwa danych firmowych, a także zachowa poufność udostępnionych danych (wykorzystując je jedynie do celów statystycznych).

1.6 W każdej chwili mają Państwo wgląd do swoich danych firmowych, na pisemny (za pośrednictwem faxu, listem lub pocztą elektroniczną) wniosek do WKK. W terminie 4 tygodni WKK sporządzi zestawienie posiadanych danych firmowych. Jeżeli uznają Państwo, że Państwa dane powinny ulec zmianie, poszerzeniu, usunięciu lub mają być chronione ponieważ nie są właściwe lub też z powyższych powodów nie są pełne, właściwe lub sprzeczne z przepisami prawnymi, zobowiązani są Państwo do pisemnego (za pośrednictwem faxu, listem lub pocztą elektroniczną) poinformowania o tym fakcie WKK, przy czym muszą Państwo podać, czy dane mają zostać poszerzone, uzupełnione, zmienione, usunięte lub chronione. Jeżeli życzą Państwo sobie, żeby Państwa dane firmowe zostały zmienione i / lub poszerzone, prosimy o podanie we wniosku stosownych zmian i / lub dodatkowych informacji. WKK niezwłocznie wykona Państwa instrukcje, chyba że WKK nie będzie w stanie. W takim przypadku WKK niezwłocznie usunie Państwa dane z bazy danych.