Oświadczenie o ochronie prywatności

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności ostatni raz zmodyfikowano dnia: 01.05.2021 r.

Firma WKK Polska Sp. z o. o. (zwana dalej WKK), z siedzibą pod adresem ul. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus 182, 91-222 Łódź, odpowiada za przetwarzanie danych osobowych zgodnie z treścią niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności.

Dane kontaktowe:
WKK Polska Sp. z o. o.
ul. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus 182
91-222 Łódź
Polska

Telefon: +48 42 640 74 91
Telefon: +48 42 640 74 61
Fax: +48 42 640 74 93
E-mail: biuro@wkk.com.pl
E-mail: sprzedaz@wkk.com.pl
Strona internetowa: www.wkk.com.pl

Michał Jabłoński pełni funkcję administratora ochrony danych w WKK. Można się z nim skontaktować pod adresem michal.jablonski@wkk.com.pl.

Dane osobowe
WKK przetwarza Państwa dane osobowe, ponieważ są Państwo naszymi odbiorcami i/lub dostawcami towarów i/lub usług.

Poniżej znajduje się wykaz przetwarzanych przez nas danych osobowych:

• nazwa lub imię i nazwisko, adres;
• płeć;
• stanowisko;
• adres na fakturze i adres dostawy;
• numer telefonu (komórkowego);
• numer faksu;
• adres e-mail;
• adres IP;
• numer VAT;
• dane do płatności;
• pozostałe dane osobowe, które aktywnie Państwo przekazują, na przykład wypełniając formularz na naszej stronie internetowej, odpowiadając na naszą ofertę pracy, korespondencyjnie i telefonicznie;
• dane dotyczące lokalizacji;
• dane dotyczące Państwa aktywności na naszej stronie internetowej;
• wyszukiwarka internetowa i typ urządzenia.

Szczególne i/lub wrażliwe dane osobowe
Nasza strona internetowa (wraz z przynależną jej aktywnością w sieci) nie ma zamiaru gromadzić danych o odwiedzających ją osobach poniżej 16 roku życia, chyba że mają zgodę rodziców lub opiekuna. Nie mamy jednak możliwości sprawdzenia, czy odwiedzający ma powyżej 16 lat. Jeżeli są Państwo przekonani, że bez zgody zgromadziliśmy dane osobowe dotyczące osoby małoletniej, prosimy o kontakt pod adresem michal.jablonski@wkk.com.pl, w takim wypadku usuniemy te informacje.

Cele
Realizacja zamówień próbek, ofert lub dokumentacji
Aby prawidłowo zrealizować zamówienia dotyczące próbek, ofert lub dokumentacji, wykorzystujemy Państwa nazwę firmy lub imię i nazwisko oraz adres.
Realizacja zamówień
Aby prawidłowo zrealizować zamówienie, wykorzystujemy Państwa nazwę firmy lub imię i nazwisko, adres oraz adres dostawy.
Realizacja obrotu płatniczego
Aby prawidłowo zrealizować płatność za zamówienie, wykorzystujemy Państwa dane płatnicze.
Marketing
W przypadku biuletynów elektronicznych i do innych celów marketingowych wykorzystujemy Państwa dane osobowe/kontaktowe.
Zapobieganie oszustwom
W celu zapobiegania oszustwom wykorzystujemy – jeżeli jest mowa o uzasadnionym interesie –
Państwa adres IP, dane adresowe oraz dane płatnicze.

Jeżeli jest to konieczne do odpowiedniej realizacji zamówienia, możemy też udostępniać Państwa dane osobowe stronom trzecim.

Okres przechowywania danych
WKK przechowuje Państwa dane osobowe nie dłużej niż jest to bezwzględnie konieczne do realizacji celów,
w których są one gromadzone.

Udostępnianie stronom trzecim
WKK nie sprzedaje Państwa danych stronom trzecim i udostępnia je wyłącznie w sytuacjach koniecznych do wykonania zawartej z Państwem umowy lub aby wypełnić obowiązek prawny.

Na naszej stronie internetowej znajdują się przyciski mediów społecznościowych. Przyciski te dostarczają jedynie odnośnik i nie przekazują stronom trzecim żadnych danych osobowych. Przez możliwość zalogowania się za pośrednictwem konta w mediach społecznościowych ze strony tych mediów przekazywany jest adres e-mail powiązany z kontem użytkownika.

Pliki cookie lub podobne techniki
1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
5. Do kwestii związanych z plikami cookies stosuje się odpowiednio przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

Dostęp do danych, ich modyfikacja lub usuwanie
Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich modyfikacji lub usunięcia. Ponadto mają Państwo prawo do wycofania ewentualnej zgody na przetwarzanie danych lub sprzeciwienia się przetwarzaniu swoich danych osobowych przez WKK, jak również prawo do przenoszenia danych. Oznacza to, że można złożyć do nas wniosek o wysłanie posiadanych przez nas w pliku komputerowym danych osobowych na Państwa temat innej, wskazanej przez Państwa organizacji. Wniosek o wgląd, poprawę, usunięcie, przeniesienie Państwa danych osobowych lub żądanie wycofania zgody na ich przetwarzanie bądź sprzeciw wobec niego prosimy wysłać na adres michal.jablonski@wkk.com.pl.

Odpowiemy na wniosek jak najszybciej, najpóźniej jednak w ciągu czterech tygodni.

Zabezpieczenia
WKK poważnie traktuje ochronę Państwa danych i podejmuje odpowiednie środki, aby przeciwdziałać nadużyciom, utracie, nieuprawnionemu dostępowi, niepożądanemu ujawnieniu i nieupoważnionym zmianom. Jeżeli odnoszą Państwo wrażenie, że dane nie są odpowiednio zabezpieczone lub w razie oznak wskazujących na nadużycia prosimy o kontakt na adres michal.jablonski@wkk.com.pl Zmiany w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności. Zalecane jest regularne sprawdzanie niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności, aby być na bieżąco ze zmianami.

Polityką cookies

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeżeli chcesz poznać więcej szczegółów zapoznaj się z naszą polityką cookies.

Zaakceptuj wszystkie pliki cookie